2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 18/06/2021

ĐB 132596
G.1 78044
G.2 17822
G.3 51540 91298
G.4 49737 83004 90300 24023
84291 93949 14718
G.5 6050
G.6 9795 2437 6136
G.7 875
G.8 17
Đầu Loto
0 00; 04
1 17; 18
2 22; 23
3 36; 37(2)
4 40; 44; 49
5 50
6
7 75
8
9 91; 95; 96;98