2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 21/01/2022

ĐB 570616
G.1 62085
G.2 45567
G.3 74920 11415
G.4 00703 46160 88206 51643
30840 05487 69683
G.5 2510
G.6 4456 0490 1452
G.7 264
G.8 19
Đầu Loto
0 03; 06
1 10; 15; 16;19
2 20
3
4 40; 43
5 52; 56
6 60; 64; 67
7
8 83; 85; 87
9 90