2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 23/10/2020

ĐB 749195
G.1 42289
G.2 70526
G.3 35305 81036
G.4 96049 54753 48581 61914
52957 37289 46140
G.5 9611
G.6 7531 0742 5574
G.7 267
G.8 73
Đầu Loto
0 05
1 11; 14
2 26
3 31; 36
4 40; 42; 49
5 53; 57
6 67
7 73; 74
8 81; 89(2)
9 95