2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 24/12/2021

ĐB 785221
G.1 09578
G.2 42087
G.3 20772 32366
G.4 74408 28142 08166 11530
71798 70041 18645
G.5 8952
G.6 9296 1080 1716
G.7 929
G.8 14
Đầu Loto
0 08
1 14; 16
2 21;29
3 30
4 41; 42; 45
5 52
6 66(2)
7 72; 78
8 80; 87
9 96; 98