2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 27/11/2020

ĐB 952289
G.1 36746
G.2 39255
G.3 24824 85966
G.4 95020 13415 17563 48539
06065 83658 55974
G.5 7492
G.6 5913 3635 8638
G.7 487
G.8 65
Đầu Loto
0
1 13; 15
2 20; 24
3 35; 38; 39
4 46
5 55; 58
6 63; 65(2);66
7 74
8 87; 89
9 92