Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung các ngày thứ 2

Kết quả xổ số Miền Trung

Thứ 2 ngày 06/07/2020
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8
79
52
G.7
975
724
G.6
5309
2182
0905
4722
5483
3282
G.5
1421
0321
G.4
91172
40001
23058
08001
04435
61016
61984
38278
29929
18521
35527
10090
61327
16349
G.3
81160
85282
58646
28957
G.2
59071
36437
G.1
38423
38743
ĐB
278818
509906
Thống kê Loto
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01(2); 05; 0906
Đầu 1 16; 18
Đầu 2 21; 2321(2); 22; 24; 27(2); 29
Đầu 3 3537
Đầu 4 43; 46; 49
Đầu 5 5852; 57
Đầu 6 60
Đầu 7 71; 72; 75; 7978
Đầu 8 82(2); 8482; 83
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

Thứ 2 ngày 29/06/2020
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8
22
17
G.7
501
375
G.6
4676
4321
0929
8828
4815
0703
G.5
4018
8370
G.4
70239
77524
49451
55015
69990
08720
06651
28362
31382
24741
27970
77316
95585
42782
G.3
54566
60659
55384
77976
G.2
72731
64804
G.1
13468
50394
ĐB
378557
589406
Thống kê Loto
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 0103; 04; 06
Đầu 1 15; 1815; 16; 17
Đầu 2 20; 21; 22; 24; 2928
Đầu 3 31; 39
Đầu 4 41
Đầu 5 51(2); 57;59
Đầu 6 66; 6862
Đầu 7 7670(2); 75; 76
Đầu 8 82(2); 84; 85
Đầu 9 9094

Sổ kết quả : Giới thiệu về Kết quả Xổ Số Miền Trung ( XSMT, SXMT )