Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung các ngày thứ 6

Kết quả xổ số Miền Trung

Thứ 6 ngày 01/07/2022
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8
90
69
G.7
105
805
G.6
4650
9528
8045
2165
2658
0365
G.5
3051
3530
G.4
59801
72352
09375
21361
64861
97200
28120
15618
07556
60472
02378
61050
15324
55548
G.3
01000
97709
62191
18501
G.2
89083
31794
G.1
89083
94740
ĐB
681925
833422
Thống kê Loto
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00(2); 01; 05; 0901; 05
Đầu 1 18
Đầu 2 20; 25;2822;24
Đầu 3 30
Đầu 4 4540; 48
Đầu 5 50; 51; 5250; 56; 58
Đầu 6 61(2)65(2); 69
Đầu 7 7572; 78
Đầu 8 83(2)
Đầu 9 9091; 94

Sổ kết quả : Giới thiệu về Kết quả Xổ Số Miền Trung ( XSMT, SXMT )