Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung các ngày thứ 4

Kết quả xổ số Miền Trung

Thứ 4 ngày 01/07/2020
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8
00
20
G.7
994
274
G.6
0579
3036
7141
6264
0933
2668
G.5
0610
4474
G.4
80486
97290
19180
56457
65899
50595
64614
56928
60507
00301
09297
25064
72437
81441
G.3
60381
65102
92832
20161
G.2
81185
34194
G.1
03661
02265
ĐB
269328
428917
Thống kê Loto
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 0201; 07
Đầu 1 10; 1417
Đầu 2 2820; 28
Đầu 3 3632; 33; 37
Đầu 4 4141
Đầu 5 57
Đầu 6 6161; 64(2); 65; 68
Đầu 7 7974(2)
Đầu 8 80; 81; 85; 86
Đầu 9 90; 94; 95; 9994; 97

Sổ kết quả : Giới thiệu về Kết quả Xổ Số Miền Trung ( XSMT, SXMT )