Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung các ngày thứ 4

Kết quả xổ số Miền Trung

Thứ 4 ngày 28/04/2021
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8
12
59
G.7
402
001
G.6
9347
2224
8120
7024
7179
1882
G.5
2375
4185
G.4
99641
13474
75281
42729
16774
98519
61133
46016
06583
04450
99335
82190
89144
32675
G.3
78756
31016
77736
25337
G.2
40569
93117
G.1
41146
31338
ĐB
164022
927843
Thống kê Loto
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 0201
Đầu 1 12; 16; 1916; 17
Đầu 2 20; 22;24; 2924
Đầu 3 3335; 36; 37; 38
Đầu 4 41; 46; 4743;44
Đầu 5 5650; 59
Đầu 6 69
Đầu 7 74(2); 7575; 79
Đầu 8 8182; 83; 85
Đầu 9 90

Sổ kết quả : Giới thiệu về Kết quả Xổ Số Miền Trung ( XSMT, SXMT )