2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 03/04/2021

ĐB 045532
G.1 32380
G.2 26174
G.3 78977 78314
G.4 04254 65021 06260 31049
57996 07555 04285
G.5 9558
G.6 6144 2745 7767
G.7 254
G.8 39
Đầu Loto
0
1 14
2 21
3 32;39
4 44; 45; 49
5 54(2);55; 58
6 60; 67
7 74; 77
8 80; 85
9 96