2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 04/05/2022

ĐB 330108
G.1 77232
G.2 62457
G.3 71394 61856
G.4 79857 39575 81340 57493
82591 71804 02080
G.5 3075
G.6 9713 8641 7574
G.7 755
G.8 49
Đầu Loto
0 04; 08
1 13
2
3 32
4 40; 41; 49
5 55; 56; 57(2)
6
7 74; 75(2)
8 80
9 91; 93; 94