2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 05/08/2020

ĐB 315628
G.1 78612
G.2 49026
G.3 91821 84481
G.4 21744 09570 93579 88430
03897 94882 85862
G.5 3346
G.6 6633 5486 2520
G.7 789
G.8 23
Đầu Loto
0
1 12
2 20; 21; 23; 26; 28
3 30; 33
4 44; 46
5
6 62
7 70; 79
8 81; 82; 86; 89
9 97