2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 06/01/2021

ĐB 062301
G.1 83227
G.2 14028
G.3 00386 17596
G.4 49440 16551 15279 98564
04120 30463 46077
G.5 0998
G.6 7989 5121 6280
G.7 112
G.8 81
Đầu Loto
0 01
1 12
2 20; 21; 27; 28
3
4 40
5 51
6 63; 64
7 77; 79
8 80; 81; 86; 89
9 96; 98