2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 06/06/2020

ĐB 611745
G.1 47455
G.2 22564
G.3 80928 16960
G.4 24332 24991 75986 59366
30694 91250 44349
G.5 5398
G.6 6218 5918 9097
G.7 150
G.8 66
Đầu Loto
0
1 18(2)
2 28
3 32
4 45;49
5 50(2);55
6 60; 64; 66(2)
7
8 86
9 91; 94; 97; 98