2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 09/09/2020

ĐB 006936
G.1 97615
G.2 79286
G.3 37874 23427
G.4 92378 45146 11187 03270
28687 32674 97594
G.5 1155
G.6 0582 2036 0165
G.7 977
G.8 27
Đầu Loto
0
1 15
2 27(2)
3 36(2)
4 46
5 55
6 65
7 70; 74(2);77; 78
8 82; 86; 87(2)
9 94