2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 12/01/2022

ĐB 070260
G.1 76749
G.2 28340
G.3 25698 59921
G.4 57671 05063 29176 47758
40630 55334 22526
G.5 8483
G.6 0567 5353 1843
G.7 504
G.8 37
Đầu Loto
0 04
1
2 21; 26
3 30; 34; 37
4 40; 43; 49
5 53; 58
6 60;63; 67
7 71; 76
8 83
9 98