2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 12/06/2021

ĐB 014160
G.1 19547
G.2 15535
G.3 88365 95641
G.4 09672 89798 75257 75193
31389 93133 23343
G.5 4212
G.6 8451 7798 6778
G.7 229
G.8 93
Đầu Loto
0
1 12
2 29
3 33; 35
4 41; 43; 47
5 51; 57
6 60;65
7 72; 78
8 89
9 93(2);98(2)