2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 13/01/2021

ĐB 351910
G.1 10277
G.2 49754
G.3 62287 92163
G.4 41221 87228 73054 99269
01146 63386 91870
G.5 1114
G.6 8714 4714 8862
G.7 057
G.8 58
Đầu Loto
0
1 10;14(3)
2 21; 28
3
4 46
5 54(2);57; 58
6 62; 63; 69
7 70; 77
8 86; 87
9