2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 13/07/2019

ĐB 426173
G.1 62177
G.2 54383
G.3 53139 76840
G.4 63900 18966 40754 11375
81753 20627 37240
G.5 8428
G.6 9744 6004 9379
G.7 793
G.8 20
Đầu Loto
0 00; 04
1
2 20; 27; 28
3 39
4 40(2);44
5 53; 54
6 66
7 73;75; 77; 79
8 83
9 93