2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 13/07/2022

ĐB 771406
G.1 64982
G.2 66379
G.3 16035 33091
G.4 26923 91864 64146 36935
70100 63075 84264
G.5 1872
G.6 8893 6018 2129
G.7 079
G.8 42
Đầu Loto
0 00; 06
1 18
2 23; 29
3 35(2)
4 42; 46
5
6 64(2)
7 72; 75; 79(2)
8 82
9 91; 93