2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 14/05/2022

ĐB 512793
G.1 40654
G.2 00877
G.3 11094 40212
G.4 79723 24717 79095 39491
11124 07456 94270
G.5 6898
G.6 7479 4247 1944
G.7 591
G.8 56
Đầu Loto
0
1 12; 17
2 23; 24
3
4 44; 47
5 54; 56(2)
6
7 70; 77; 79
8
9 91(2);93;94; 95; 98