2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 14/07/2021

ĐB 529373
G.1 16569
G.2 10520
G.3 98248 66347
G.4 50061 92038 07549 15801
15801 52156 70690
G.5 8954
G.6 0084 2535 3563
G.7 334
G.8 75
Đầu Loto
0 01(2)
1
2 20
3 34; 35; 38
4 47; 48; 49
5 54; 56
6 61; 63; 69
7 73;75
8 84
9 90