2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 20/04/2022

ĐB 350639
G.1 62060
G.2 21634
G.3 36868 82548
G.4 22251 40824 65920 38354
54630 25458 32381
G.5 7325
G.6 5353 9460 9431
G.7 423
G.8 74
Đầu Loto
0
1
2 20; 23; 24; 25
3 30; 31; 34; 39
4 48
5 51; 53; 54; 58
6 60(2);68
7 74
8 81
9