2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 20/07/2022

ĐB 152897
G.1 66237
G.2 36396
G.3 20024 01548
G.4 19733 62724 24832 55355
21501 99257 71616
G.5 1877
G.6 4168 6778 9601
G.7 993
G.8 64
Đầu Loto
0 01(2)
1 16
2 24(2)
3 32; 33; 37
4 48
5 55; 57
6 64; 68
7 77; 78
8
9 93; 96; 97