2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 21/11/2020

ĐB 174094
G.1 60929
G.2 71286
G.3 18615 02504
G.4 88220 48331 68615 46843
30172 61168 09983
G.5 3623
G.6 5736 9764 0104
G.7 476
G.8 46
Đầu Loto
0 04(2)
1 15(2)
2 20; 23; 29
3 31; 36
4 43; 46
5
6 64; 68
7 72; 76
8 83; 86
9 94