2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 23/04/2022

ĐB 057488
G.1 14507
G.2 28515
G.3 90197 68701
G.4 07135 77362 64609 38704
15642 13835 22550
G.5 7762
G.6 4777 6563 2754
G.7 474
G.8 67
Đầu Loto
0 01; 04; 07; 09
1 15
2
3 35(2)
4 42
5 50; 54
6 62(2);63; 67
7 74; 77
8 88
9 97