2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Đà Nẵng vào ngày 29/02/2020

ĐB 328871
G.1 81214
G.2 43372
G.3 41185 26690
G.4 18078 76162 16896 60757
28150 70826 24930
G.5 7156
G.6 8235 8267 4864
G.7 866
G.8 32
Đầu Loto
0
1 14
2 26
3 30; 32; 35
4
5 50; 56; 57
6 62; 64; 66; 67
7 71;72; 78
8 85
9 90; 96