2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Quảng Bình trong vòng 90 ngày từ 14/02/2022 đến 15/05/2022

ĐB 734480
G.1 02012
G.2 86736
G.3 68722 46138
G.4 89649 39048 71725 63561
73640 13592 92158
G.5 0328
G.6 0516 2189 2957
G.7 723
G.8 28
Đầu Loto
0
1 12; 16
2 22; 23; 25; 28(2)
3 36; 38
4 40; 48; 49
5 57; 58
6 61
7
8 80;89
9 92
ĐB 957609
G.1 95758
G.2 85729
G.3 05450 67580
G.4 22288 93632 74009 49731
25757 74101 30656
G.5 8690
G.6 5608 3307 7809
G.7 181
G.8 25
Đầu Loto
0 01; 07; 08; 09(3)
1
2 25; 29
3 31; 32
4
5 50; 56; 57; 58
6
7
8 80; 81; 88
9 90
ĐB 599761
G.1 76247
G.2 33490
G.3 36415 92337
G.4 15170 09567 73053 93013
75672 96313 83426
G.5 3267
G.6 9413 9876 7769
G.7 903
G.8 33
Đầu Loto
0 03
1 13(3);15
2 26
3 33; 37
4 47
5 53
6 61;67(2);69
7 70; 72; 76
8
9 90
ĐB 401099
G.1 76759
G.2 36637
G.3 61606 32214
G.4 34940 46137 07153 99922
46512 92060 74315
G.5 4289
G.6 3463 2092 5443
G.7 984
G.8 30
Đầu Loto
0 06
1 12; 14; 15
2 22
3 30; 37(2)
4 40; 43
5 53; 59
6 60; 63
7
8 84; 89
9 92; 99
ĐB 274513
G.1 80949
G.2 19600
G.3 38118 16718
G.4 84024 39294 03844 87443
61536 74147 38628
G.5 5199
G.6 0716 9459 7242
G.7 179
G.8 88
Đầu Loto
0 00
1 13;16; 18(2)
2 24; 28
3 36
4 42; 43; 44; 47; 49
5 59
6
7 79
8 88
9 94; 99
ĐB 024181
G.1 30650
G.2 87684
G.3 69260 61750
G.4 87480 62851 02260 44797
20757 17495 42442
G.5 2546
G.6 7847 5172 2682
G.7 273
G.8 15
Đầu Loto
0
1 15
2
3
4 42; 46; 47
5 50(2);51; 57
6 60(2)
7 72; 73
8 80; 81;82; 84
9 95; 97