2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Trung Quảng Trị vào ngày 18/03/2021

ĐB 013239
G.1 41864
G.2 30080
G.3 22274 90365
G.4 40040 61232 28573 60747
09870 09870 03524
G.5 6629
G.6 6366 9565 0874
G.7 315
G.8 65
Đầu Loto
0
1 15
2 24; 29
3 32; 39
4 40; 47
5
6 64; 65(3);66
7 70(2);73; 74(2)
8 80
9